top of page

BLOX SHARED

Public·13 friends

Studentam Otchet Praktiki LINKKatra posma beigās studentam ir jāuzraksta atskaite par praksi. Šis ir dokuments, kas parāda, ko students ir apguvis, kādas prasmes apguvis un kādas profesionālās īpašības apguvis prakses laikā. Tas ir ļoti nozīmīgs darbs, jo uz tā pamata tiek izdarīts secinājums par studenta profesionālo sagatavotību.
studentam otchet praktikiPamatstudiju prakses laikā studentam beidzot ir jāizvēlas un jāsaskaņo ar darba vadītāju izlaiduma projekta tēma un mērķis, jāizvēlas nepieciešamie materiāli, jāizvirza sev mērķi, jāizstrādā plāns šo mērķu sasniegšanai un jāvienojas par to ar kuratoru.


Studenta bakalaura praksi un plāna izpildi kontrolē divi vadītāji - no izglītības iestādes un no uzņēmuma. Izglītības iestādes kuratoram jānodrošina studentam visas nepieciešamās veidlapas un paraugi, kā arī prakses dienasgrāmatas aizpildīšanas veidlapa.


Papildus tam, ka ir ļoti grūti sastādīt un rakstīt referātu, ir vēl vairākas prasības, kas studentam sekmīgi jāizpilda, lai iegūtu pielaidi referāta aizstāvēšanai un darba rakstīšanai: 041b061a72


About

Welcome to the Blox Group! Share your blessings with others ...
bottom of page